tearebels.pl

Portal ogólnotematyczny

Arteterapia
Lifestyle

Arteterapia – jedna ze współczesnych metod w pracy terapeutycznej

Podnoszenie kwalifikacji na każdym etapie życia to domena obecnych czasów. Niezależnie od wieku można dokształcać się w różnych dziedzinach, ponieważ uczelnie i szeroko pojęte ośrodki szkoleniowe oferują wiele możliwości edukacyjnych. Jednym z obieranych kierunków jest szeroko pojęta pedagogika, nierzadko związana z różnymi formami terapii. Umiejętności nabyte na takich kierunkach są nieocenione w działalności resocjalizacyjnej i profilaktycznej.

Studia w obszarze nauk społecznych – na które warto zwrócić uwagę?

Nauki społeczne cieszą się niezmiennym zainteresowaniem, co więcej – aktualnie bardzo często wykorzystywane są w zawodach określanych potocznie „pomocowymi”. Jednym z przykładów jest arteterapia, którą można ukończyć zarówno w trybie stacjonarnym, jak i zaocznym. Jest to jeden z wymarzonych kierunków dla osób, które chcą rozwijać swoje kwalifikacje w obszarze dydaktycznym, resocjalizacyjnym oraz readaptacyjnym. Co ważne – wspierające techniki mogą być dostosowane do potrzeb dzieci, młodzieży oraz dorosłych.

Metody terapeutyczne wykorzystujące artystyczne środki wyrazu cieszą się coraz większą popularnością. Co istotne, takie techniki sprawdzają się bardzo dobrze w pracy z dorosłymi oraz z dziećmi. W zależności od podejmowanej problematyki można zastosować m.in.:

 • muzykoterapię (słuchanie muzyki, śpiewanie, gra na instrumentach, relaksacja przy muzyce, komponowanie utworów),
 • plastykoterapię, (rysowanie, modelowanie, szkicowanie),
 • choreoterapię (poprzez taniec i ruch, z wykorzystaniem muzyki),
 • biblioterapię (czytanie i analizowanie dzieł literackich),
 • filmoterapię (oglądanie filmów, podejmowanie dyskusji).

Arteterapia – kompetencje absolwenta

Dzięki studiom na kierunku związanym z arteterapią można nabyć praktyczne umiejętności, które będą nieocenione w wielu miejsach pracy, np. w placówkach szkolnych i wychowawczych, a także w ośrodkach medycznych. Korzyści, które przynosi ukończenie tego kierunku w Ignatianum, to przede wszystkim:

 • umiejętność rozeznania problemów teoretycznych i praktycznych w obszarze nauk społecznych,
 • gotowość do autoedukacji, właściwa interpretacja i ocena podejmowanych działań i doświadczeń na polu terapeutycznym,
 • pogłębiona wiedza na temat technik i metod pracy w procesie terapeutycznym,
 • sprawne analizowanie, planowanie oraz podejmowanie działań o charakterze profilaktycznym i wspierającym,
 • umiejętne wykorzystywanie technik artystycznych i budowanie relacji terapeutycznej,
 • przygotowywanie oraz prowadzenie zajęć dydaktycznych i terapeutycznych.