tearebels.pl

Portal ogólnotematyczny

dobudowa pomieszczenia do istniejącego domu
Zdrowie

Dobudowa pomieszczenia do istniejącego domu – podstawowe informacje

Dobudowa pomieszczenia do istniejącego domu to sposób na zwiększenie jego kubatury. Tego typu inwestycja pociąga za sobą konieczność częściowych wyburzeń wykonywanych w istniejącym budynku oraz rearanżację i przebudowę jego wnętrza.

Na co należy zwracać uwagę decydując się na tego typu inwestycję?

Dobudowa pomieszczenia do istniejącego domu powinna być szczegółowo zaplanowana. W tym przypadku należy brać pod uwagę ewentualne ograniczenia inwestycji. Nie bez znaczenia dla jej powodzenia jest na przykład głębokość posadowienia istniejącej i planowanej części budynku. Optymalnym rozwiązaniem jest posadowienie planowanego pomieszczenia na takiej samej głębokości, na której znajduje się budynek istniejący. Nie zawsze jest jednak to możliwe, na przykład z uwagi na podpiwniczenie. W takim wypadku należy brać pod uwagę istnienie silnego naporu bocznego na podziemną ścianę przez fundamenty części wyżej posadowionej. Takie rozwiązanie jest możliwe, jednak pociąga za sobą bardziej skomplikowane i kosztowne prace budowlane. W przypadku różnicy w posadowieniu obu części budynku wykorzystuje się na przykład palisady lub wzmocnienia żelbetonowe.

Jakie inne elementy należy brać pod uwagę?

Podczas prac projektowych związanych z dobudową pomieszczenia do istniejącego domu, należy uwzględnić odpowiednie połączenie obu części, które zapewni wygodną i szybką komunikację. Tego typu połączenie może być wykonane z wykorzystaniem na przykład dotychczas użytkowanych drzwi zewnętrznych. Innym rozwiązaniem jest skorzystanie z otworów okiennych. W tym przypadku ich nadproża mogą być wykorzystane w celu wykonania nadproży nowych drzwi łączących starą i nową część budynku. Oczywiście w tym wypadku konieczne jest odpowiednie powiększenie otworu, ponieważ jego wysokość musi być dostosowana do planowanych wymiarów nowych drzwi. W wielu wypadkach takie rozwiązanie jest możliwe do zastosowania, ponieważ nie wypływa ono w znacznym stopniu na samą konstrukcję budynku. Brak możliwości wykorzystania dotychczasowych drzwi zewnętrznych lub dawnych otworów okiennych wymaga bardziej skomplikowanych prac budowlanych. W tym bowiem wypadku konieczne jest wykonanie zupełnie nowego otworu, co wiąże się z wyższymi nakładami finansowymi. W celu wykonania otworu należy wstawić nowe nadproże, które może być wykonane z ceowników stalowych. Poza tym, podczas planowania i wykonywania prac nie powinno się zapominać o konieczności podstemplowania istniejącego stropu. Mimo nakładów czasu i ogromu prac do wykonania, dobudowa pomieszczenia do istniejącego domu jest propozycją chętnie wybieraną przez klientów.

redrooster.pl